Hankkeet

Kouluhanke 2011-2013

Vuonna 2011 Ystävyysseura aloitti Suomen valtion myöntämien kehitysyhteistyövarojen tuella pilottihankkeen lasten koulutusmahdollisuuksien ja koulujen kehittämiseksi Moutamban alueella Mossendjon kaupungin tuntumassa (google maps). Hankkeessa oli mukana viiden kylän rypäs eli Tsimba, Koumoutzanga, Itsotsou, Titi ja Mabafi, joista Tsimba toimi keskuspaikkana. Hankkeen tarkoituksena oli mahdollistaa alueen alkuperäiskansojen (pygmien eli pienikasvuisten) lasten koulunkäynti.

Koska alkuperäiskansoihin kuuluvilla ihmisillä harvoin on syntymätodistusta tai muita henkilöpapereita, he eivät voi osallistua koulujen valtakunnallisiin tasokokeisin. Kongon Tasavallassa vuonna 2011 säädetyn lain mukaan jokaisella kansalaisella kuitenkin on oikeus syntymätodistukseen. Ystävyysseuran toteuttaman hankkeen ansiosta useimmilla pygmilapsilla nyt on syntymätodistus.

Lisäksi hankittiin koulutarvikkeita ja koulupukuja. Koulutiloihin hankittiin pulpetteja, liitutauluja, ovi- ja ikkunalukuja sekä rakennettiin WC ja käsienpesupaikka hankkeen jokaiseen kouluun. Koska opettajat ivät saaneet työstään palkkaa, hanke maksoi heille kannustusrahaa. Terveyskasvatusta ja hygieniavalistusta annettiin kaikille kyläläisille. Kaikki koululaiset saivat kaksi kertaa vuodessa loistenhäätökuurin.

Kylien välillä on pelattu jalkapalloturnauksia. On järjestetty viikonlopputapahtumia, joiden aikana valtaväestö on saanut tutustua pygmien kulttuuriin leikkien, laulujen ja lorujen välityksellä. Samalla pygmit ovat puolestaan saaneet tietoa valtaväestön kulttuuriista. Hankkeen avulla edistettiin alkuperäiskansojen väestön integroitumista valtaväestöön tuhoamatta alkuperäiskansojen omaa historiaa ja perinteitä.

Hankkeen vaikuttavuus

Pygmilasten osuus koulujen oppilasmäärissä on noussut merkittävästi. Neljässä koulussa on otettu käyttöön kouluruokailu. WC-tilojen ansiosta ripuliepidemiat ovat vähentyneet.


Hankkeen toinen vaihe toteutetaan vuosina 2015-2017.